Manifestação >> Akemaro

 

 

KYUSSEISHU KOOTAN

 

Daimeshiya no

Mina wa saigo no Yo o sukuu

Tootoki Mina nari kokoro seyokashi

 

Ti no kaguiri

Meshiya no Hikari kuma mo naku

Terassan toki zo Kami no taru Miyo

 

Saneai Banrei

Meshiya no idete yorokobi no

Koe naki koe wa Yo ni hibiku nari

 

VINDA DO SALVADOR

 

Homens! Preparem-se!

Grande Messias é o Sagrado Nome

Daquele que salvará o mundo no Juízo Final.

 

A Era dos Deuses

Será a era em que a Luz do Messias

Iluminará ilimitadamente a Terra.

 

Ecoam mudas vozes de alegria

Pelo surgimento do Messias

Nos três Mundos: Divino, Espiritual e Material.

 

 

Imprimir

Jinsai.org - Vida e Obra do Mestre Jinsai

 

Copyright © Todos os direitos reservados