Home >> Manifestation >> Jikan >> Kannon

 

KANNON IMAGE GALLERY
DAI KOMYO NYORAI - GREAT-LIGHT NYORAI

 

Dai Komyo Nyorai

Great-Light Nyorai

Size: 109 cm x 64 cm

Painted in 1943

 
Previous
  Next

 

 
Jinsai.org - Life and work of Master Jinsai

 

Copyright © All rights reserved